Skip links

Dakar 2006.

Slijedeće, 2006. godine cilj je pomaknut. Težilo se završavanju Dakra i plasman u prvih 50.

Četvrti Dakar posade Martinčević-Frčko odisao je optimizmom na startu u Lisabonu. No okolnosti na stazi i jedna pješćana dina u sedmoj etapi utrke uništili su auto i optimizam ekipe u tom četvrtom nastupu.

Leave a comment

Explore
Drag